Νομικό & Θεσμικό Πλαίσιο - ΤΕΑ Ομίλου Eurobank

Πλεονεκτήματα

ΝΟΜΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4680/2020- που ψηφίστηκε για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2341/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, τον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και τις διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η συνταξιοδοτική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ακολουθεί το σύστημα των τριών πυλώνων :

  • Κοινωνική Ασφάλιση
  • Επαγγελματική Ασφάλιση
  • Ατομική Ασφάλιση
Πλεονεκτήματα

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι η κυρίαρχη μορφή συνταξιοδοτικής ασφάλισης του Δεύτερου Πυλώνα. Στην Ελλάδα το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία ΤΕΑ υπάρχει από το 2002.